نقش آفرینی فندک زیپو در بیش از 2000 فیلم!

فندک زیپو در فیلم

نقش آفرینی فندک زیپو در بیش از 2000 فیلم!

فندک های زیپو دارای قابلیت WINDPROOF (مقاومت شعله در برابر باد) در بیش از 2000 فیلم به نمایش درآمده است.در هر ژانر،و هر بودجه و هزینه ای،از فیلم های چند میلیون دلاری تا فیلم های کوتاه.وقتی بازیگری به یک تکیه گاه قابل اعتماد برای روشن کردن راه،خارج شدن از شرایط سخت و دشوار و یا قبل از شعله زرد رنگ مورد اعتماد که صفحه تاریک را نورانی وروشن کند،اغلب میتوانید صدا یا جرقه سنگ چخماق فندک زیپو را ببینید.

واین منحصر به صفحه های نقره ای نیست،فندک های زیپو و سایر محصولات خانواده زیپووهمچنین جعبه چاقو در تعداد بیشماری از برنامه های شبکه های تلویزیونی کابلی،همراه با حضور در محتوای گسترده نشان داده شده اند.از مبارزه با زامبی ها،تا فعال کردن آب پاش برای جلوگیری از ویروس کشنده در هوا و حتی فقط به عنوان پوشیدن لباس در ویترین فروشگاه های راحتی برای معتبر جلوه دادن آن.محصولات زیپو می توانند در هر فصل بیش از ده دقیقه از زمان برنامه را به خود اختصاص دهند و توسط چندین میلیون بیننده تماشا می شوند.

با دارا بودن یک فیلم برداری حداقل 75 سال بیش از 85 سال سابقه،جای تعجب نیست که فندک های زیپو به عنوان هدیه به خدمه داده شده و در مراسم اعطای جایزه به عنوان لطف استفاده و اعطا شده.و زیپو در هر تولید تست بازی گری داده و نقش را بدست آورده است و هرگز راه خود را در کانون توجه قرار نمیداد.فندک های زیپو با عملکرد تضمین شده برای سالیان سال به نگاه داشتن بهترین دوست استاد خدمت میکند.

منبع: https://www.zippo.com/pages/zippo-in-movies

Comments (1)

احسان علیزاده

عالی